« Shimmer klar til sommer | Main

Comments

Jette

Jamen, hej og velkommen tilbage, så vil jeg da finde dig på Instagram, for er heller ikke så tit på bloggen mere, og så virker min læseliste kun når den gider. Så taber man pusten over det og finder lettere løsninger.

Janne

Dejligt at du puster lidt liv i bloggen igen 😊

Britt

Og superskønt, at I også er her endnu, tanterne og Angelika! Åhh, hvor er det fedt at "gense" alle jer fra før...

Angelika

Velkommen tilbage ! Jeg har savnet dine indlæg :-)

strikkeglade hilsner
Angelika

tanterne

Hvor morsomt, at jeg netop idag var forbi min mumificerede blog, så jeg opdagede at der netop idag var et livtegn her på grendesign.
Velkommen tilbage i det tyndtbefolkede blogland.
Jeg håber du får let ved at puste liv i bloggen, omend med ufrivilligt kunsteristiske billedvinkler.
Skønt at du er her.

Britt

Yeahhh....der er hul igennem - hvor ER det bare fedt!!
Dejligt at få en hilsen fra jer. Tak, Dorthe og tak, Lisbeth!!

Dorthe Schødt

Hej Britt
Dejligt at du vil skrive igen!

Lisbeth

Jamen hej, og velkommen til overfladen igen. Håber det, at du skriver er tegn pp, at der er mere overskud i hverdagen. Flot garn og flot buket, og bliv endelig ved med at skrive!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)